Webové ukázky

Fígle z následujících návodů můžou být užitečné pro řešení školní práce. Mějte na paměti, že žádný postup není povinně určený. Důležitý je výsledek, návody slouží jen snad jako rada.

Medailonky

Návod, jak několik souvisejících prvků stránky uzavřít do rámečku, a jak pak uspořádat vzniklé rámečky.

Odlišné formátování

Návod, jak dvě stejné značky v kódu odlišit tak, abychom každé mohli nastavit jiný styl.

Rozbalovací menu

Návod, jak uspořádat položky nabídky, aby se rozbalovaly při přejetí myší.

Galerie

Soubor útržků CSS pro všelijaké užitečné účely.