Tomáš Garrigue Masaryk, označovaný T. G. M., TGM nebo prezident Osvoboditel, byl československý státník, filozof, sociolog a pedagog, první prezident Československé republiky.

K jeho osmdesátým narozeninám byl roku 1930 přijat zákon o zásluhách T. G. Masaryka, obsahující větu „Tomáš Garrigue Masaryk zasloužil se o stát“, a po odchodu z funkce roku 1935 ho parlament znovu ocenil a odměnil za jeho osvoboditelské a budovatelské dílo.

Otto Eduard Leopold von Bismarck-Schönhausen, vévoda z Lauenburgu (1. dubna 1815, Schönhausen, Pruské království – 30. července 1898, Friedrichsruh, Německé císařství) byl jeden z nejvýznamnějších politiků 19. století a budovatel sjednoceného Německa.

Byl první ministr (tj. premiér) Pruska (1862–1890) a první v řadě německých kancléřů (1871–1890). Jeho nekompromisní přístup k řešení politických problémů a autoritativní vystupování vůči sněmu mu vyneslo přezdívku Železný kancléř.

Giuseppe Garibaldi byl vůdce nacionalistů (tzv. Rudých košil) v partyzánské válce proti rakouské a francouzské armádě na území Itálie v letech 1848–1849 a 1851 s cílem vytvořit Italský národní stát.

Úspěšně dobyl Sicílii i Neapol a napomohl vytvořit zárodek Italského království.

V zahraniční politice pro něj byla typická tzv. reálpolitik, jež je definována chladným mocenským kalkulem a agresivní diplomacií.

Medailonky

V ukázkové stránce je několik obrázků a pod každým několik odstavců textu.

Chceme, aby obrázky byly nahoře a odstavce měly ve sloupečku pod sebou.

Možný postup

  1. Přidám značku `<div class=medailon>` před obrázek Masaryka a konec této značky `</div>` až za konec jeho druhého odstavce. Obdobně zarámuju obrázek a text i u Bismarcka a Garibaldiho.
  2. Do značky `<style>` (která zatím neobsahuje nic) přidám selektor `.medailon { display: inline-block; width: 300px; }`
  3. Do selektoru `.medailon` přidám ještě pravidlo `vertical-align: top;`
  4. Namísto pevně určené velikosti můžeme použít `width: min-content;` a šířka se přizpůsobí obrázku.