Výpočetní technika pro terciány

Cvičení

6. června: Webová aplikace (Node.js, SQLite)

14. března

14. února

Práce

Každé zadání je potřeba vypracovat. Pokud jste nebyli přítomní, když se práce zadávala anebo když se odevzdává, máte nárok na prodloužený termín – ozvěte se mi.

Během pololetí bude celkově 4 až 5 úkolů.

1. Web podle návrhu (do 14. března)

Podle zadaného návrhu vytvořte webovou stránku.